Eigen Magazijn

Om efficient te kunnen bouwen

Machinepark

Wij beschikken over eigen materiaal

Opleiding

Interne training en opleiding

Project

Van plan tot projectontwikkeling

ACTIVITEITEN

Bouwbedrijf HET BOUWWERK NV realiseert bouwwerken in de breedste zin van het woord, maar is wel selectief. Het bewijs van onze expertise toont zich in de diversiteit aan vaardigheden zoals een hoog afwerkingsniveau. De jarenlange ervaring is te merken in ieder project.

Wij als bouwbedrijf willen continue groeien op bouwkundig gebied. Hiermee blijven wij gevoel houden met de bouwmarkt. Het doel is een optimale klantbediening.

WONINGBOUW

Momenteel realiseert HET BOUWWERK NV volledig zelfstandig de ontwikkeling van woningbouwproject De Schuilplaats. Naast woningbouwproject De Schuilplaats ligt het niet in de bedoeling om op de particuliere markt woningen te bouwen. Het  bedrijf heeft juist de visie om naast het huidige woningbouwproject met name gericht te zijn op utiliteitsbouw en civiele werken.

UTILITEITSBOUW

Utiliteitsbouw beslaat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Enkele voorbeelden zijn gebouwen zoals fabrieken, kantoren, scholen en opslagruimtes. Maar ook winkels, garages en verzorgingsinstellingen zoals ziekenhuizen. Door de jarenlange ervaringen van het Bouwbedrijf is de kennis en expertise hiervan aanwezig.

CIVIELE WERKEN

Op het bedrijfsbureau worden de civieltechnische werken vakkundig voorbereid voor de uitvoering. De werktekeningen en details worden getoetst aan de eisen van zowel de opdrachtgever als de overheid. De gegevens vanuit de digitale tekeningen worden gebruikt tijdens de uitzetwerkzaamheden met behulp van digitale meetapparatuur. Hierdoor zijn de werknemers in het veld in staat om zeer nauwkeurig te kunnen werken. Tijdens de uitvoering van bijvoorbeeld rioleringswerkzaamheden of het uitvoeren van dijken en kanalen, wordt gecontroleerd op de maatvoering en kwaliteit van het werk. Doordat het bouwbedrijf in bezit is van eigen materieel en operators, is de realisatie haalbaar.