Over ons

Wij bieden complete pakketten van diensten aan. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van calculaties en bouwtekeningen tot aan vakkundige adviezen op uw bouwproject.

Bouwbedrijf

HET BOUWWERK NV is in november 2013 ontstaan door de ontwikkeling van woonwijk De Schuilplaats te Wanica. In september 2009 is de ontwikkeling van woningbouwproject De Schuilplaats van start gegaan.

Ontwikkeling

Er zijn meer dan 100 woningen gerealiseerd, inclusief alle benodigde infrastructurele werken en sociale voorzieningen zoals een wandelpark en kinderspeelplaatsen en seniorenwoningen. Verder zijn er dijken, kanalen en meren aangelegd. De woonwijk wordt continue doorontwikkeld en verder uitgebreid.

Deskundigheid

Civieltechnische werken die zijn uitgevoerd zijn het aanleggen van dijken, kanalen en waterpartijen, het realiseren van een pompgemaal, het aanleggen van verharde wegen, het aanleggen van gescheiden en gesloten rioleringssystemen en het aanleggen van een wandelpark.

Bouwkundige werken die zijn uitgevoerd zijn de bouw van ca 50 woningen, hierin ondersteund door onderaannemers voor het schilderwerk, en installatiewerk (water en elektra).

WONINGBOUW

Momenteel realiseert HET BOUWWERK NV volledig zelfstandig de ontwikkeling van woningbouwproject De Schuilplaats.

UTILITEITSBOUW

Utiliteitsbouw beslaat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Enkele voorbeelden zijn gebouwen zoals fabrieken, kantoren, scholen

CIVIELE WERKEN

Binnen woningbouwproject De Schuilplaats wordt de volledige infrastructuur door HET BOUWWERK NV uitgevoerd. Op het bedrijfsbureau worden